نویسنده = محمدعلی مکی‌زاده
تعداد مقالات: 3
3. پتروگرافی و پتروژنز اسکارن‌های هشت‌کوه خضرآباد یزد

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 69-82

حسین مهدی‌زاده شهری؛ جواد قانعی اردکانی؛ علی درویش‌زاده؛ محمدعلی مکی‌زاده