نویسنده = ابراهیم طالع فاضل
تعداد مقالات: 4
1. ژئوشیمی سنگ‌های بازالتی منطقه مشکین- رشت آباد (شمال زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22108/ijp.2020.120869.1158

نیر اجلی؛ اشرف ترکیان؛ ابراهیم طالع فاضل


4. بررسی تحولات زمین‌شیمیایی- فلززایی سنگ‌های آذرین منطقه آق‌درق (شمال اهر) و ارتباط آن با رخداد عنصرهای Cu−Au±W

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 21-44

10.22108/ijp.2017.100426.0

حیدر اصغرزاده اصل؛ ابراهیم طالع فاضل؛ بهزاد مهرابی؛ فربیرز مسعودی