کلیدواژه‌ها = کالک‌آلکالن‌
تعداد مقالات: 1
1. موقعیت تکتونیکی و ماگمایی رخنمون‌های فلسیک الیگوسن در جنوب اردستان (شمال‌شرق اصفهان)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 95-108

علیخان نصراصفهانی؛ بابک وهابی‌مقدم