کلیدواژه‌ها = کانسار
تعداد مقالات: 3
1. کانی‌شناختی و ژئوشیمی کانسار مس خوت، غرب تفت، استان یزد

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 21-38

اعظم زاهدی؛ محمد بومری


2. مطالعه ایزوتوپی و زمین‌دماسنجی کانسار سرب کهرویه (جنوب‌غرب شهرضا)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 35-44

رضا شمسی‌پور دهکردی؛ نسیم کرمانی؛ هاشم باقری