کلیدواژه‌ها = نطنز
تعداد مقالات: 2
1. پترولوژی و خاستگاه توده‌نفوذی گرانیتوییدی وش، شمال اصفهان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 99-114

علیخان نصر اصفهانی؛ به‌آفرین شجاعی


2. بررسی ویژگی‌های ژئوشیمیایی مجموعة نفوذی نطنز، شمال اصفهان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-88

مریم هنرمند؛ محسن مؤید؛ احمد جهانگیری؛ جمشید احمدیان؛ نوشین بهادران