کلیدواژه‌ها = پیروکسن
تعداد مقالات: 4
2. سنگ‌نگاری و شیمی کانی‌ها در مجموعه نفوذی طارم، شمال‌خاوری زنجان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 99-116

10.22108/ijp.2016.20844

قاسم نباتیان؛ مجید قادری؛ مریم هنرمند


4. کاربرد شیمی پیروکسن در ارزیابی دما و فشار مجموعه نفوذی کوه‌دم

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 97-110

فاطمه سرجوقیان؛ علی کنعانیان؛ جمشید احمدیان