کلیدواژه‌ها = واکنش مذاب صعود کننده/ سنگ دیواره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پریدوتیت‌های گوشته ملانژ افیولیتی سورک (استان یزد، ایران)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 51-68

ثمینه رجبی؛ قدرت ترابی