کلیدواژه‌ها = زیرکن
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه بلورهای زیرکن: راهبردی برای تشخیص خاستگاه، ماهیت و دمای تبلور ماگماهای ریولیتی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 65-78

10.22108/ijp.2016.20842

محبوبه جمشیدی بدر؛ صدرالدین امینی؛ نرگس سادات فرامرزی


3. پتروگرافی، ژئوشیمی و سن‌سنجی گرانیتوئید تخت باز، شمال‌غربی بیرجند، خاور ایران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 63-76

محمدمهدی خطیب؛ سید سعید محمدی؛ سون لین چانگ؛ محمدحسین زرین‌کوب