پترولوژی توده گرانیتوئیدی روستای ملاطالب (شمال الیگودرز) شمال‌غرب اصفهان، طبیعت I پرآلومینه حرارت پایین

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مجموعه توده گرانیتوئیدی روستای ملاطالب در شمال الیگودرز، شمال‌غرب اصفهان و در پهنه سنندج-سیرجان قرار دارد. سنگ‌های این توده متشکل از گرانودیوریت، تونالیت و به میزان ناچیز دیوریت است که به درون شیل‌ها و اسلیت‌های متعلق به ژوراسیک (لیاس-دوگر) نفوذ کرده‌اند. کانی‌های اصلی و فرعی این توده را کوارتز، پلاژیوکلاز، ارتوکلاز، بیوتیت، آمفیبول، تورمالین، آندالوزیت، گارنت، آپاتیت و زیرکن تشکیل می‌دهد. از جمله ویژگی‌های پترولوژیکی این توده می‌توان به کاهش میزان P2O5 نسبت به افزایش SiO2، مقدارضریب اشباع‌شدگی آلومین (ASI=1-1.1)، روند افزایشی Zr نسبت به SiO2، ترکیب شیمیایی بیوتیت‌ها و دمای تشکیل توده (500 تا700 درجه سانتیگراد) اشاره کرد که از جمله ویژگی‌های بارز گرانیت‌های با طبیعت I پرآلومینه متوسط حرارت پایین است. روند نزولی Al2O3،TiO2، Eu و Zr نسبت به اندیس لارسن و نیز کاهش نسبت K/Rb در برابر Rb می‌تواند نشانه پدیده تفریق کریستالی پلاژیوکلاز در نمونه‌های گرانیتوئید ملاطالب باشد. الگوی تغییرات عناصر کمیاب به هنجار شده به کندریت نشانگر غنی‌شدگی از LREE نسبت به HREE به دلیل درجه ذوب بخشی پایین و یا خاستگاه نسبتاً غنی از عناصر آلکالی سنگ‌های مرتبط با مناطق فرورانش است. این غنی‌شدگی می‌تواند در اثر پدیده آلودگی ماگما توسط پوسته نیز حاصل شود. همچنین، غنی‌شدگی عناصر لیتوفیل با شعاع یونی بزرگ (LILE) و تهی‌شدگی عناصر با شدت میدان بالا (HFSE) بیانگر ماگماتیسم در ارتباط با فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر خرده قاره ایران مرکزی و نیز تشکیل توده مورد پژوهش در محیط قوس‌های آتشفشانی (VAG) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology of the Molataleb village granitoid (North of Aligudarz), NW of Isfahan, low temperature peraluminous I-type

نویسندگان [English]

 • Mahin Mansouri Esfahani
 • Mahmoud Khalili
چکیده [English]

The Molataleb granitoid lies in the Sanandaj-Sirjan Zone and composed of granodiorites, tonalites and minor diorites which intruded into the Jurassic (Lias-Dogger) shales and slates. Quartz, plagioclase, orthoclase, biotite, amphibole, tourmaline, andalusite, garnet, apatite and zircon are the major and minor minerals of these rocks. The essential petrological characteristics of the body are, the P2O5 content decreases versus the SiO2 wt% increases, the content of aluminium saturation index (ASI= 1-1.1), the trend of increasing of Zr vs SiO2, the chemistry of biotites and the formation temperature of the body (500-700°C), all are the remarkable features of low temperature medium peraluminous I-type granites. The descending trend of Al2O3, TiO2, Eu and Zr against Larsen Index and also the decrease of K/Rb ratio versus Rb suggest fractional crystallization of plagioclase in the studied granitoid samples. The chondrite-normalized REE's diagrams display LREE's enrichment relative to HREE's. This can be owing to low degree partial melting or relatively enrichment of alkali elements in the source rocks associated with subduction zone. The alkali elements enrichment may be due to crustal contamination. Also, the high level of LILE's and the HFSE's depletion indicates that magmatism occurred in subduction of Neotethyan oceanic crust beneath Central Iranian microplate and the studied intrusive body is classified as volcanic arc granite (VAG).

کلیدواژه‌ها [English]

 • I
 • I-type granitoid
 • Sanandaj-Sirjan zone
 • type granitoid
 • Peraluminous
 • Low temperature granite
 • Molataleb
 • Aligudarz
 • Sanandaj
 • Sirjan zone