شیمی کانی‌های اصلی در توده نفوذی نصرند و دایک‌های آن

نویسندگان

1 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697–19395، ایران

چکیده

توده نفوذی نصرند در قسمت مرکزی کمربند ماگمایی ارومیه-دختر واقع شده و از لحاظ سنگ‌شناسی به طور عمده از گرانیت و گرانودیوریت تشکیل شده است. این توده میزبان دایک‌های متعدد با روند شمال‌‌غرب-جنوب‌‌شرق است. گرانیت‌ها و گرانودیوریت‌ها حاوی مقادیر مختلفی از کانی‌های پلاژیوکلاز، پتاسیم‌فلدسپار، کوارتز، بیوتیت و آمفیبول هستند. در حالی که در دایک‌ها علاوه بر کانی‌های بیان شده، پیروکسن نیز دیده می‌شود. آمفیبول‌های توده نفوذی از نوع کلسیک با (Na+K)A≤0.5 بوده و ترکیب هورنبلند منیزیم‌دار دارد. در حالی که در دایک‌ها، آمفیبول با داشتن AlVI0.5 به سمت منیزیوهاستینگزیت متمایل شده است. ترکیب پلاژیوکلازها در سنگ‌های گرانیتی بین آلبیت تا الیگوکلاز و در دایک‌ها از آندزین تا لابرادوریت متغیر است. بیوتیت‌ها دارای نسبت Fe/(Fe+Mg)>3 بوده و از منیزیم غنی هستند. پیروکسن‌ها در دایک‌ها از نوع کلینوپیروکسن و ترکیب اوژیتی دارد. شیمی کانی‌های بیوتیت، آمفیبول و پیروکسن بیانگر آن است که این توده نفوذی کالک‌آلکالن بوده و در محیطی مرتبط با فرورانش شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The composition of the major minerals in the Nasrand intrusive rocks and its dikes

نویسندگان [English]

  • Ali Kananian 1
  • Jamshid Ahmadian 2
  • Fatemeh Sarjoughian
1 School of Geology, College of Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Nasrand intrusion, in the central part of Uromieh-Dokhtar magmatic belt is mainly composed of granite and granodiorite. The intrusive rocks are hosted by various dikes trending NW-SE. The granites and granodiorites are dominated by plagioclase, K-feldspar, quartz, biotite, amphibole, whereas the dikes are characterized b similar mineralogy in addition to pyroxene. The amphiboles are calcic with (Na+K)A≤0.5 and magnesio -hornblende composition in the granitic rocks with (Na+K)A>0.5 and AlIV3 are magnesio-biotites. The pyroxenes in the studied dikes are clinopyroxene with augite composition. The mineral chemistry of the biotites, amphiboles and pyroxenes indicate that this intrusion is calc-alkaline and have been crystallized in a subduction zone setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineral Chemistry
  • Uromieh-Dokhtar magmatic belt
  • Nasrand intrusion
  • Subduction
  • Ardestan
  • Uromieh
  • Dokhtar magmatic belt