پترولوژی و پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی ائوسن شرف‌آباد (شمال‌غرب ورزقان، آذربایجان شرقی)

نویسنده

دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران

چکیده

منطقه شرف‌آباد در استان آذربایجان شرقی و در شمال‌غرب شهر ورزقان قرار دارد. این منطقه از نظر پهنه‌بندی ساختمانی، در پهنه ایران میانی و زیرپهنه البرز-آذربایجان واقع است. بر اساس مطالعات صحرایی سنگ‌های آتشفشانی شرف‌آباد متشکل از مخروط و روانه‌های آندزیتی با بافت پورفیری است. بر اساس مطالعات پتروگرافی، این سنگ‌های آتشفشانی دارای بافت‌های پورفیری با زمینه دانه‌‌ریز تا شیشه‌ای، گلومروپورفیریتیک، حفره‌ای وپویی‌کیلیتیک هستند و درشت‌بلور عمده در آنها عبارتند از: پلاژیوکلاز، هورنبلند، کلینوپیروکسن و کانی‌های اپاک. کانی‌های ثانویه عبارتند از: سریسیت، ایدنگزیت، اپیدوت، کلریت، کلسیت، کانی‌های رسی و کانی‌های اپاک. بر طبق طبقه‌بندی‌های ژئوشیمیایی، سنگ‌های شرف‌آباد جزو سنگ‌های حد واسط و در محدوده آندزیت قرار دارند. همچنین، این سنگ‌ها در محدوده سنگ‌های سری کالک‌آلکالن تا کالک‌آلکالن با پتاسیم بالا قرار می‌گیرند. در نمودار عناصر کمیاب خاکی، نمونه‌های شرف‌آباد از عناصر کمیاب خاکی سبک غنی‌شدگی بیشتری نسبت به عناصر کمیاب خاکی سنگین نشان می‌دهند. این غنی‌شدگی از عناصر کمیاب خاکی سبک و تهی‌شدگی از عناصر کمیاب خاکی سنگین از ویژگی‌های سنگ‌های کالک‌آلکالن آتشفشان‌های حاشیه فعال قاره‌ای است. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی مختلف، محیط تکتونیک تشکیل این سنگ‌ها با ویژگی‌های تکتونیکی محیط‌های کمان حاشیه فعال قاره‌ای مشابه است. بررسی ماهیت منشأ این سنگ‌ها با نمودارهای ژئوشیمیایی مختلف و مدل‌سازی‌های پترولوژیک نشان داد که سنگ‌های بیان شده در یک محیط فرورانشی و از ذوب بخشی 1 تا 5 درصدی یک منشأ گارنت‌لرزولیتی غنی شده در اثر ورود سیالات آزاد شده از ورقه فرورونده به وجود آمده است و طی صعود به سطوح بالاتر دچار آغشتگی با پوسته فوقانی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrology and petrogenesis of Eocene volcanic rocks of Sharafabad (NW Varzeghan, Eastern-Azarbaijan)

نویسنده [English]

 • Morovvat Faridazad
چکیده [English]

The study area is located in NW of Varzeghan in the Eastern Azarbaijan province. Based on tectonic units, this area is situated in the Alborz-Azarbaijan subzone of the Central Iran zone. According to field studies the studied volcanic rocks are composed of andesitic cones and lava flows with porphyritic texture. Petrographic studies indicate that they have porphyritic texture with fine-grained to glassy matrix. Glomeroporphyritic, vesicular and poikilitic textures are also present. The main phenocrysts minerals are: plagioclase, hornblende, clinopyroxene and opaque minerals. Apatite, quartz, biotite are the accessories and the secondary minerals are: sericite, iddingsite, epidote, clays minerals, chlorite and opaques. According to geochemical classification, the studied rocks are intermediate and are plotted on the field of andesite. These rocks are plotted on the fields of calc-alkaline to high-K calc-alkaline series. On the REE diagrams the studied rocks display enrichment of LREE's respect to HREE's, which is a feature of calc-alkaline rocks of active continental margin volcanoes. Based on various geochemical diagrams, tectonic setting of the studied rocks is analogous with tectonic features of active continental margin arc settings. Investigation on the source nature of the studied rocks by using various geochemical diagrams and petrological modeling indicate that they have been generated by 1-5% partial melting of garnet lherzilitic source which enriched by addition of releasing fluids from subducting slab in the subduction environment and this magma has been subjected to upper crust contamination through ascending to above levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • andesite
 • High-K calc-alkaline series
 • Alborz-Azarbaijan subzone
 • High
 • K calc
 • Alkaline series
 • active continental margin
 • garnet lherzolite
 • Varzeghan
 • Alborz
 • Azarbaijan subzone