زمین‌شیمی عناصر نادر خاکی و بازسازی فرمول ساختاری گارنت‌های بابانظر، شمال‌شرق تکاب، استان آذربایجان غربی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

اندیس گارنت بابانظر کانی‌سازی شده در یک توده هورنفلس در 80 کیلومتری شمال‌شرقی تکاب دراستان آذربایجان غربی واقع شده است. حضور هورنفلس و آثار کربنات نشان می‌دهد که اسکارن گارنت‌دار در محل برخورد توده گرانیتی معادل دوران با توده‌های آرژیلیتی و آهکی طی دگرگونی مجاورتی تشکیل شده است. بلورهای گارنت به درشتی تا 2 سانتی‌متر به صورت نیمه شکل‌دار و در نور متقارب با بی‌شکل، ایزوتروپ با برجستگی بالا و شکستگی فراوان دیده می‌شود. تجزیه عناصر اصلی نشان می‌دهد که ترکیب بیشتر گارنت بابانظر در سری محلول جامد آندرادیت-گروسلاریت قرار دارد و در سه نمونه درصد پیروپ از گروسلار با اختلاف اندکی بیشتر است. تجزیه پرتو ایکس انجام شده، حضور کانی‌های آندرادیت و گروسلار را تأیید می‌نماید. همه انواع بلورهای گارنت با رنگ‌های مختلف، تهی‌شدگی باریم، هافنیم، توریم، اسکاندیوم، کبالت، تانتالیوم و نیوبیوم و غنی‌شدگی زیرکونیوم، ایتریم، اورانیوم، وانادیوم و تیتانیوم را نشان می‌دهند. الگوی توزیع عناصر نادر خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت برای تمام انواع گارنت‌ها با رنگ‌های مختلف به دلیل درصد فراوان آندرادیت نسبت به اعضای نهایی دیگر گارنت، دلالت بر غنی‌شدگی شدید عناصر نادر خاکی سبک نسبت به سنگین دارد و به دلیل شرایط اکسیدان سیال گرمابی در این ذخیره بی‌هنجاری مثبت سریم نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry of REEs and reconstruction of structural formula of Baba-Nazar garnet index, Takab, W.Azarbayedjan, Iran

نویسندگان [English]

 • Pariva Shirmohammadi
 • Yousef Rahim Souri
 • Samad Alipour
Department of Geology, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The Baba-Nazar garnet deposit mineralized in hornfelsic body is located 80 km of NE of Takab town, Western- Azarbayedjan province. Ten samples from coarse-grained garnets of various colors were selected for major elements analysis by XRF and nine of these samples were analyzed for trace elements by ICP-OES. The presence of hornfels and carbonates in the contact with Doran granite intrusion indicates a skarn contact metamorphism garnet deposit in the area. Garnet crystals of 1-2 cm size are observed in anhedral to subhedral form of mainly deep green color. They show isotropic and high relief features in polarized light associated with abundant fractures. Major element analysis indicates that the Baba-Nazar Garnet consists of andradite-grossularite groups but in three samples the pyrope content is exceptionally higher than that of the grossular. The presence of grossular and andradite is revealed by XRD analysis. All the garnet minerals with different colors indicate enrichment of Zr, U, Y, Ti and V and depletion of Ba, Hf, Nb, Ta, Sc, Co and Th. REE's elements normalized to chondrites, in garnet with various colors garnet indicate enrichment of LREE's compared to HREE's and weak positive europium and positive cerium anomaly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geochemistry
 • REE's
 • REE's
 • REE's
 • REE's
 • REE's
 • Baba-Nazar
 • REE's
 • Garnet
 • Sanandaj-Sirjan zone
 • Baba
 • Nazar
 • Takab
 • Sanandaj
 • Sirjan zone