ژئوشیمی، پتروژنز و تحولات ماگمایی دایک‌های اولیوین‌گابرو‌یی جنوب شهرستان گرمی، استان اردبیل

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران 3697-19395، ایران

چکیده

مجموعه‌ای از دایک‌های اولیوین‌گابرو در شمال‌غرب ایران و در جنوب-جنوب‌غرب شهرستان گرمی (استان اردبیل) با روند شمالی-جنوبی در پهنه تالش برونزد دارد. کانی‌شناسی اصلی دایک‌های اولیوین‌گابرو شامل: بلور‌های پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن (اوژیت) و اولیوین با کانی‌های فرعی بیوتیت، آمفیبول، آپاتیت، کانی‌های فلزی و زیرکن است. بافت بیشتر این سنگ‌ها پورفیری، گرانولار و افیتیک است و به لحاظ ژئوشیمیایی ماگمای مولد این سنگ‌ها دارای سرشت آلکالن است. نمودار عنکبوتی با بی‌هنجاری مثبت سرب نشانگر آلایش پوسته‌ای و غنی‌شدگی با نسبت بالای LREE نسبت به HREE بیانگر خاستگاه مرتبط با گوشته غنی ‌شده است. روند تغییرات اکسیدهای مختلف نسبت به فراوانی SiO2 بیانگر تحول ماگمایی طی تفریق است. منشأ ماگمای این سنگ با اندکی متاسوماتیسم، وابسته به مذاب و سیال صفحه فرورو است. بر ‌اساس شواهد بیان شده ممکن است این اولیوین‌گابروها در یک حوضه کششی پشت قوس ناشی از فرورانش پوسته اقیانوسی شاخه شمالی نئوتتیس واقع در بین بلوک‌های تورید-آناتولی ارمنستان جنوبی به زیر پوسته قفقاز و ارمنستان تشکیل شده باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemistry, petrogenesis and magmatic evolution in the olivine gabbro dikes of south of Germi city

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mobasher Germi 1
  • Zohreh Akbari 2
  • Mahboobeh Jamshidibadr 3
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti Universiry, Tehran, Iran
3 Department of Geology, Payame Noor University, 19395-3697 Tehran, I. R. of Iran
چکیده [English]

An association of olivine-gabbroic dikes is located in the northwest of Iran, south-southwest of Germi city (Ardebil province), with N-S trend in the Talesh zone. Mineralogically, these rocks consists of phenocrysts of plagioclase, clinopyroxene (augite) and olivine with minor minerals of biotite, amphibole, apatite, opaque and zircon. The dominant textures in these rocks are porphyry, granular and ophitic. From the chemical aspect, the parent magma is alkaline nature. The spider diagram with a positive lead anomaly indicates the crustal assimilation process with LREE enrichment compared to HREE which is related to enriched mantle. The trend of major oxides vs. SiO2 on Harker diagrams indicates evolution process through differentiation, with slight metasomatism which can be related to subducted slab derived fluid. Based on the aforementioned evidences, the olivine gabbros were formed from an extensional back arc basin resulting from subducting oceanic crust in the northern branch of NeoTethys located between the blocks of Toriid-Anatolli in the south of Armenia beneath the crust of Quafqaz and Armenia. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olivine gabbro
  • Metasomatism
  • Alkaline series
  • Germi city
  • Talesh zone