نویسنده = فضل نیا، عبدالناصر
تعداد مقالات: 8
4. شرایط نفوذ و محیط تکتونوماگمایی باتولیت گرانیتی تخت، سیرجان

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 33-50

عبدالناصر فضل‌نیا؛ سوسن جامعی؛ امین جعفری