نویسنده = کنعانیان، علی
تعداد مقالات: 5
2. شیمی کانی‌های اصلی در توده نفوذی نصرند و دایک‌های آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1394، صفحه 35-54

علی کنعانیان؛ جمشید احمدیان؛ فاطمه سرجوقیان


3. منشأ و جایگاه تکتونیکی سنگ‌های گرانیتی و دایک‌های دلریتی توده نفوذی نصرند، جنوب‌شرق اردستان

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 103-118

فاطمه سرجوقیان؛ زهرا حمزه‌ای؛ علی کنعانیان؛ جمشید احمدیان


4. دگرسانی سدیک- کلسیک در سنگ میزبان کانسار آپاتیت- مگنتیت اسفوردی

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 67-80

صدیقه تقی‌پور؛ علی کنعانیان؛ محمود خلیلی


5. کاربرد شیمی پیروکسن در ارزیابی دما و فشار مجموعه نفوذی کوه‌دم

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 97-110

فاطمه سرجوقیان؛ علی کنعانیان؛ جمشید احمدیان