نویسنده = شکاری، سکینه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تغییرات ناهمگنی پذیرفتاری مغناطیسی در توده گرانیتوئیدی ظفرقند (جنوب‌شرق اردستان)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 65-78

محمود صادقیان؛ نگار گوانجی؛ سکینه شکاری