نویسنده = گوانجی، نگار
تعداد مقالات: 2
1. شناخت سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی ظفرقند (جنوب‏خاوری اردستان) به روش ناهمگنی پذیرفتاری مغناطیسی (AMS)

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 109-134

10.22108/ijp.2017.21502

محمود صادقیان؛ نگار گوانجی؛ حبیب الله قاسمی؛ رمضان رمضانی اومالی


2. بررسی تغییرات ناهمگنی پذیرفتاری مغناطیسی در توده گرانیتوئیدی ظفرقند (جنوب‌شرق اردستان)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 65-78

محمود صادقیان؛ نگار گوانجی؛ سکینه شکاری