نویسنده = خلیلی، محمود
تعداد مقالات: 11
3. تعیین فشار و دمای تبلور توده گرانیتوئیدی کلاه‌قاضی بر اساس روابط کانی‌شناختی (جنوب‌شرق اصفهان)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 171-196

مهین منصوری اصفهانی؛ محمود خلیلی؛ افسانه صفری میرقلعه؛ خدیجه خلیلی؛ سید حسن طباطبایی


4. پتروگرافی و شیمی کانی‌ها در پهنه‌های دگرسانی کانسار مس-مولیبدن پورفیری کهنگ (شمال‌شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 1-20

فریماه آیتی؛ هاشم باقری؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمود خلیلی؛ سلیمه‌سادات کمیلی


7. دگرسانی سدیک- کلسیک در سنگ میزبان کانسار آپاتیت- مگنتیت اسفوردی

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 67-80

صدیقه تقی‌پور؛ علی کنعانیان؛ محمود خلیلی


8. پتروگرافی و شیمی‌کانی‌ها در پهنه‌های ماگمایی و دگرسانی جنوب سلفچگان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 1-20

فریماه آیتی؛ موسی کلیمی ‌نقره‌ئیان؛ محمود خلیلی


9. خصوصیات پتروگرافی و ژئوشیمیایی انکلاوهای منطقه آستانه (جنوب‌غرب اراک)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 31-46

زهرا طهماسبی؛ محمود خلیلی؛ احمد احمدی‌ خلجی


10. بررسی شیمی کانی‌های پریدوتیت‌های گوشته افیولیت لوگر (جنوب‌غرب کابل- افغانستان)

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 19-48

غلام‌حسین نظری؛ قدرت ترابی؛ محمود خلیلی


11. پتروژنز تودة گرانیتوئیدی جنوب شازند (جنوب‌غرب اراک)

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 87-102

زهرا طهماسبی؛ محمود خلیلی؛ احمد احمدی خلجی؛ محمد علی مکی‌زاده