نویسنده = مجرد، منیر
تعداد مقالات: 3
3. شیمی سنگ کل متاپلیت‌های شاهین‌دژ، زادگاه رسوبی و پاراژنزهای کانیایی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 73-88

منیر مجرد؛ محسن مؤذن؛ محسن مؤید