نویسنده = نصراصفهانی، علیخان
تعداد مقالات: 2
1. پترولوژی و خاستگاه توده‌نفوذی گرانیتوییدی وش، شمال اصفهان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 99-114

علیخان نصر اصفهانی؛ به‌آفرین شجاعی


2. موقعیت تکتونیکی و ماگمایی رخنمون‌های فلسیک الیگوسن در جنوب اردستان (شمال‌شرق اصفهان)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 95-108

علیخان نصراصفهانی؛ بابک وهابی‌مقدم