نویسنده = مسعودی، فریبرز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تحولات زمین‌شیمیایی- فلززایی سنگ‌های آذرین منطقه آق‌درق (شمال اهر) و ارتباط آن با رخداد عنصرهای Cu−Au±W

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 21-44

10.22108/ijp.2017.100426.0

حیدر اصغرزاده اصل؛ ابراهیم طالع فاضل؛ بهزاد مهرابی؛ فربیرز مسعودی


2. شواهد حضور پی‌سنگ پر‌کامبرین در منطقه گل‌گهر سیرجان (جنوب ایران)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 153-170

10.22108/ijp.2016.20847

الهام صفرزاده؛ فریبرز مسعودی؛ جمشید حسن زاده؛ سیدمحمد پورمعافی


3. سنگ‌شناسی، پتروژنز و ژئودینامیک مجموعه افیولیتی سه‌ول‌آوا، شمال‌غرب ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 93-114

بهمن رحیم‌زاده؛ فریبرز مسعودی؛ حسین معین وزیری؛ خلیل الهیاری