نویسنده = آزادی، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی بخش مرکزی رشته ‌کوه بزقوش، شمال‌غرب ایران

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 1-22

عیسی آزادی؛ محمد رهگشای؛ سعید علیرضایی؛ محمد هاشم امامی