نویسنده = حسن زاده، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. شواهد حضور پی‌سنگ پر‌کامبرین در منطقه گل‌گهر سیرجان (جنوب ایران)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 153-170

10.22108/ijp.2016.20847

الهام صفرزاده؛ فریبرز مسعودی؛ جمشید حسن زاده؛ سیدمحمد پورمعافی