نویسنده = جمشیدی بدر، محبوبه
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه بلورهای زیرکن: راهبردی برای تشخیص خاستگاه، ماهیت و دمای تبلور ماگماهای ریولیتی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 65-78

10.22108/ijp.2016.20842

محبوبه جمشیدی بدر؛ صدرالدین امینی؛ نرگس سادات فرامرزی


2. ژئوشیمی، پتروژنز و تحولات ماگمایی دایک‌های اولیوین‌گابرو‌یی جنوب شهرستان گرمی، استان اردبیل

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 65-86

محمد مبشرگرمی؛ زهره اکبری؛ محبوبه جمشیدی بدر