نویسنده = اکبری، زهره
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی، پتروژنز و تحولات ماگمایی دایک‌های اولیوین‌گابرو‌یی جنوب شهرستان گرمی، استان اردبیل

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 65-86

محمد مبشرگرمی؛ زهره اکبری؛ محبوبه جمشیدی بدر