نویسنده = سعادت، محمد
تعداد مقالات: 2
2. دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی سنگ‌های رخساره شیست آبی، مجموعه دگرگونی اسالم (شمال‌غرب رشت)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 139-154

عباس آسیابانهای رضایی؛ محسن نصرآبادی؛ محمد سعادت