نویسنده = زاهدی، اعظم
تعداد مقالات: 3
2. زمین‌شیمی عناصر نادر خاکی در گارنت‌های اسکارنی در کانسار خوت و پناهکوه، غرب یزد

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 47-66

اعظم زاهدی؛ محمد بومری؛ محمدعلی مکی‌زاده


3. کانی‌شناختی و ژئوشیمی کانسار مس خوت، غرب تفت، استان یزد

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 21-38

اعظم زاهدی؛ محمد بومری