نویسنده = براتی، مهرداد
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نحوه کانه زایی آهن اندیس چاه پلنگ انارک، ایران مرکزی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 121-148

10.22108/ijp.2019.116611.1133

مهرداد براتی؛ اکرم السادات استادحسینی؛ رضا اعلایی