نویسنده = نظری، غلام‌حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیمی کانی‌های پریدوتیت‌های گوشته افیولیت لوگر (جنوب‌غرب کابل- افغانستان)

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 19-48

غلام‌حسین نظری؛ قدرت ترابی؛ محمود خلیلی