نویسنده = قفاری، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. پتروژنز توده گرانیتوییدی ظفرقند (جنوب‌شرق اردستان)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 47-70

محمود صادقیان؛ محبوبه قفاری