نویسنده = کرامتی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی ترشیری منطقه حسین‌آباد (جنوب‌باختر بیرجند، خاور ایران)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 83-96

سید سعید محمدی؛ محمد حسین زرین‌کوب؛ فاطمه کرامتی