نویسنده = کلیمی ‌نقره‌ئیان، موسی
تعداد مقالات: 1
1. پتروگرافی و شیمی‌کانی‌ها در پهنه‌های ماگمایی و دگرسانی جنوب سلفچگان

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 1-20

فریماه آیتی؛ موسی کلیمی ‌نقره‌ئیان؛ محمود خلیلی