نویسنده = مرادیان شهربابکی، عباس
تعداد مقالات: 2
2. ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده‌های نفوذی درّه زارچوئیه (جنوب‌شرق بردسیر، کرمان)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 69-84

حسین فاتحی چنار؛ حمید احمدی‌پور؛ عباس مرادیان شهربابکی