نویسنده = محمودآبادی، لیلا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن جنوب‌غرب جندق (شمال‌شرق استان اصفهان)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 79-92

سید محسن طباطبایی منش؛ لیلا محمودآبادی؛ اکرم السادات میرلوحی


2. پتروگرافی و شیمی‌کانی سنگ‌‌های آتشفشانی جنوب‌غرب جندق (شمال‌شرق اصفهان)

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 95-107

لیلا محمودآبادی؛ سید محسن طباطبایی‌منش؛ قدرت ترابی