نویسنده = قزوینی‌زاده، امیرمسعود
تعداد مقالات: 1
1. زمین‌شیمی، مطالعه ادخالی‌های سیال و منشأ کانسار آهن ایله، جنوب‌غرب تایباد، خراسان رضوی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 33-50

سیامک کریمی؛ مهرداد بهزادی؛ ایرج رسا؛ امیرمسعود قزوینی‌زاده