نویسنده = پورمعافی، سید محمد
تعداد مقالات: 2
1. ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی ترسیری شمال خوسف (شرق ایران)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 107-122

سید محمد پورمعافی؛ عافیه خواجه؛ سید سعید محمدی


2. ژئوشیمی، پترولوژی و تعیین سن توده مافیک-اولترامافیک غازان، شمال‌غرب ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 1-16

منیژه اسدپور؛ سید محمد پورمعافی؛ ثریا هویس