نویسنده = جمشیدی، خدیجه
تعداد مقالات: 2
1. سن‌سنجی U-Pb و تعیین ترکیب محل منشأ گنبدهای آداکیتی پساافیولیتی سبزوار

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 121-138

حبیب‌اله قاسمی؛ لایچنگ میائو؛ خدیجه جمشیدی


2. سنگ‌شناسی و زمین‌شیمی سنگ‌های آداکیتی پرسیلیس پسا افیولیتی سبزوار

دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 51-68

حبیب‌اله قاسمی؛ خدیجه جمشیدی؛ محمود صادقیان