نویسنده = چهارلنگ، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. پتروژنز و جایگاه تکتونیکی گنبدهای نیمه آتشفشانی-آتشفشانی سهند

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 123-139

جلیل قلمقاش؛ جلیل قلمقاش؛ راضیه چهارلنگ