نویسنده = داودی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و پتروژنز پریدوتیت‌های مجموعه افیولیتی نیریز (جنوب‌غرب ایران)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 53-66

زهرا داودی؛ محمد رهگشای؛ ایمان منصف