نویسنده = رمضانی اومالی، رمضان
تعداد مقالات: 1
1. شناخت سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی ظفرقند (جنوب‏خاوری اردستان) به روش ناهمگنی پذیرفتاری مغناطیسی (AMS)

دوره 8، شماره 29، بهار 1396، صفحه 109-134

10.22108/ijp.2017.21502

محمود صادقیان؛ نگار گوانجی؛ حبیب الله قاسمی؛ رمضان رمضانی اومالی