نویسنده = مباشری، محسن
تعداد مقالات: 1
1. شیمی کانی و دماسنجی گدازه های اولترامافیک با منیزیم بالا (کماته ایت) شمال خاوری ایران: شواهدی از تعامل تنوره گوشته ای-کمان در پهنه فرورانش پالئوزوئیک بالایی مشهد- فریمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

10.22108/ijp.2019.115872.1123

محسن مباشری؛ حبیب اله قاسمی؛ بهنام رحیمی؛ آرش گورابجیری پور