نویسنده = رحمانی، آسیه
تعداد مقالات: 1
1. سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی سنگ‌های آتشفشانی و نیمه‌عمیق شرق خوسف (جنوب غرب بیرجند)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

10.22108/ijp.2018.107138.1058

محمدحسین یوسف‌زاده؛ آسیه رحمانی؛ سید سعید محمدی