نویسنده = تیمرمن، مارتین
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی ماگمایی و شرایط تبلور گابروهای گشت-ماسوله (شمال ایران) براساس ترکیب کلینوپیروکسن و اورتوپیروکسن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

10.22108/ijp.2020.119832.1151

لیلا رضائی؛ محسن مؤذن؛ مارتین تیمرمن