نویسنده = رحیمی، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی، جایگاه زمین‌ساختی و پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی منطقه رباعی (جنوب دامغان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1399

10.22108/ijp.2020.119892.1152

مهدی مهدوی آکردی؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ محمد حسن کریم پور؛ بهنام رحیمی؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز