اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 648
تعداد پذیرش 368
تعداد عدم پذیرش 204

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 386
تعداد مشاهده مقاله 185592
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 221311
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 55 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 55 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 908 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 694 روز
درصد پذیرش 57 %