اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 636
تعداد پذیرش 357
تعداد عدم پذیرش 202

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 374
تعداد مشاهده مقاله 175522
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 216651
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 56 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 926 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 705 روز
درصد پذیرش 56 %