نویسنده = محسن آروین
تعداد مقالات: 7
4. پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز‌مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال‌شرق زنجان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 91-106

نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ مهراج آقازاده؛ مهراج آقازاده؛ محسن آروین؛ اسما نظری‌نیا


6. شواهد ریخت‌شناسی، ساختاری، بافتی و کانیایی گدازه‌های بالشی مجموعه گنج، جنوب شرق کرمان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 47-64

علیرضا شاکر اردکانی؛ محسن آروین؛ رولند اوبرهنسلی