تنوع زمین‌شیمیایی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن منطقة کهک (جنوب قم): شاهدی بر شرایط مختلف ذوب گوشته در کمان ماگمایی ارومیه-‌دختر
تنوع زمین‌شیمیایی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن منطقة کهک (جنوب قم): شاهدی بر شرایط مختلف ذوب گوشته در کمان ماگمایی ارومیه-‌دختر

مرتضی دلاوری؛ علیرضا دامغانی

دوره 13، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 91-120

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.132106.1261

چکیده
  منطقة کهک (جنوب قم) بخشی از کمان ماگمایی ارومیه‌-دختر است. واحدهای آتشفشانی ائوسن میانی- بالایی، دربردارندة حجم چشمگیری بازالت هستند. این سنگ‌ها سرشت کالک‌آلکالن دارند و شواهد زمین‌شیمیایی آنها، مانند ...  بیشتر
ماگماتیسم بازالتی پالئوزوییک پسین منطقة طارم- ماسوله (البرز باختری): ویژگی‌های شیمیایی سنگ کل و دلالت‌های زمین‌ساختی
ماگماتیسم بازالتی پالئوزوییک پسین منطقة طارم- ماسوله (البرز باختری): ویژگی‌های شیمیایی سنگ کل و دلالت‌های زمین‌ساختی

مرتضی دلاوری؛ خدیجه صحت

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22108/ijp.2021.128168.1228

چکیده
  منطقة طارم- ماسوله (البرز باختری) ‌دربردارندة رخنمون‌های فراوانی از سنگ‌های آتشفشانی پالئوزوییک پسین است. روابط چینه‌شناسی نشان می‌دهد واحدهای آذرین به سن کربونیفر- پرمین هستند. برپایة داده‌های ...  بیشتر
سنگ‏‌های آتشفشانی کرتاسة پسین منطقة تالش (البرز باختری): تنوع شیمیایی، شرایط تبلور، هیگرومتری و خاستگاه زمین‌ساختی
سنگ‏‌های آتشفشانی کرتاسة پسین منطقة تالش (البرز باختری): تنوع شیمیایی، شرایط تبلور، هیگرومتری و خاستگاه زمین‌ساختی

خدیجه امانی؛ مرتضی دلاوری؛ صدرالدین امینی؛ امیرعلی طباخ شعبانی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22108/ijp.2019.117648.1140

چکیده
  در منطقة تالش (البرز باختری) مجموعة ستبر رسوبی- آتشفشانی در محیطی ساحلی- دلتایی به سن کرتاسه پسین پدید آمده است. مجموعه سنگ‏‌های آتشفشانی دربرگیرندة واحدهای آذرآواری (توف‏‌ها)، روانه‏‌های گدازه ...  بیشتر
ماگماتیسم پالئوزوئیک در جنوب غرب جلفا (شمال غرب ایران): اختصاصات ژئوشیمیایی، تعیین سن اورانیوم-سرب و جایگاه تکتونیکی
ماگماتیسم پالئوزوئیک در جنوب غرب جلفا (شمال غرب ایران): اختصاصات ژئوشیمیایی، تعیین سن اورانیوم-سرب و جایگاه تکتونیکی

مرتضی دلاوری؛ فاطمه عرب اسدی؛ علی محمدی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22108/ijp.2019.117112.1136

چکیده
  در جنوب غرب جلفا (شمال غرب ایران) رخنمون قابل توجهی از واحدهای رسوبی- آذرین به سن پالئوزوئیک دیده می‌شود. سنگ‌های آذرین از نظر شیمیایی شامل طیفی از مجموعه‌های بازیک و اسیدی است. سنگ‌های بازیک به صورت ...  بیشتر
شیمی کانی‌، دمافشارسنجی و جایگاه زمین‌ساختی ماگمای سازندة سنگ‌های آتشفشانی کرتاسه پسین منطقه کجید (جنوب لاهیجان، البرز شمالی
شیمی کانی‌، دمافشارسنجی و جایگاه زمین‌ساختی ماگمای سازندة سنگ‌های آتشفشانی کرتاسه پسین منطقه کجید (جنوب لاهیجان، البرز شمالی

مرتضی دلاوری؛ راضیه مرادی؛ امیرعلی طباخ شعبانی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 133-164

https://doi.org/10.22108/ijp.2017.104651.1033

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی منطقه کجید (جنوب لاهیجان) در دامنه شمالی البرز رخنمون دارند. بیشتر این سنگ‌ها ساختار بالشی نشان می‌دهند و با سریِ دایک‌های قطع‌کننده همراه هستند. برپایه، روابط سنگ‌چینه‌ای و سنگ‏‌آهک‌های ...  بیشتر
زمین‌شیمی سنگ‏‌های آتشفشانی جنوب گزیک (خاور بیرجند) و کاربرد آن در بررسی تحولات پهنه سیستان (خاور ایران)
زمین‌شیمی سنگ‏‌های آتشفشانی جنوب گزیک (خاور بیرجند) و کاربرد آن در بررسی تحولات پهنه سیستان (خاور ایران)

مرتضی دلاوری؛ اصغر دولتی؛ عماد علیپوریان

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1396، ، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22108/ijp.2017.82010.0

چکیده
  منطقه بررسی‏‌شده در جنوب گزیک (خاور بیرجند) و حاشیه خاوری پهنه جوش‌خورده سیستان در استان خراسان جنوبی است. سنگ‏‌های آتشفشانی بررسی‏‌شده به‌صورت واحدی با روند کمابیش شمالی- جنوبی رخنمون دارند. ...  بیشتر
ماگماتیسم بازالتی پرمین البرز مرکزی: شاهدی بر حاشیه قاره‌ای غیرفعال جنوب پالئوتتیس
ماگماتیسم بازالتی پرمین البرز مرکزی: شاهدی بر حاشیه قاره‌ای غیرفعال جنوب پالئوتتیس

مرتضی دلاوری؛ فرزانه رستمی؛ اصغر دولتی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1396، ، صفحه 53-74

https://doi.org/10.22108/ijp.2017.21500

چکیده
  منطقه بررسی‌شده در البرز مرکزی (شمال‌خاوری بلده) واقع شده است. ماگماتیسم پرمین در این منطقه به‎صورت واحدی بازالتی میان سازند روته- نسن رخنمون دارد. از دیدگاه سنگ‎نگاری، سنگ‎های بازالتی از گروه ...  بیشتر
کانی‌شناسی، دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی گارنت-کلینوپیروکسن‌ آمفیبولیت‌های مجموعه افیولیتی نایین
کانی‌شناسی، دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی گارنت-کلینوپیروکسن‌ آمفیبولیت‌های مجموعه افیولیتی نایین

محسن نصرآبادی؛ مرتضی دلاوری؛ مرجان پرتوی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1394، ، صفحه 181-202

چکیده
  متابازیت‌های مجموعه افیولیتی نایین دارای کانی‌های سنگ‌ساز آمفیبول+پلاژیوکلاز±گارنت±کلینوپیروکسن±اپیدوت هستند. بر مبنای پاراژنزهای کانی‌شناسی، محاسبات دما-فشارسنجی، روابط کانی‌شناسی ...  بیشتر
جایگاه متفاوت ژئودینامیکی واحدهای افیولیتی زمین‌درز سیستان: بررسی روابط بافتی و شیمی کانی‌های توالی اولترامافیک-مافیک پوسته‌ای
جایگاه متفاوت ژئودینامیکی واحدهای افیولیتی زمین‌درز سیستان: بررسی روابط بافتی و شیمی کانی‌های توالی اولترامافیک-مافیک پوسته‌ای

مرتضی دلاوری

دوره 4، شماره 16 ، بهمن 1392، ، صفحه 39-58

چکیده
  مجموعه سنگ‌های افیولیتی زمین‌درز سیستان بخشی از بر جای ‌مانده‌های لیتوسفر اقیانوسی تتیس در حد فاصل بلوک‌های قاره‌ای لوت و افغان است. این حوضه اقیانوسی حداقل در زمان کرتاسه حیات داشته است. شواهد ژئوشیمیایی ...  بیشتر