بررسی ساختار و ریخت‏‌شناسی زیرکن‏‌ها در میگماتیت‏‌های پلیتی مناطق همدان، تویسرکان و بروجرد، پهنة سنندج- سیرجان
بررسی ساختار و ریخت‏‌شناسی زیرکن‏‌ها در میگماتیت‏‌های پلیتی مناطق همدان، تویسرکان و بروجرد، پهنة سنندج- سیرجان

سیده راضیه جعفری

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 51-76

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.131054.1255

چکیده
  در بخش شمالی پهنة سنندج- سیرجان (همدان، تویسرکان و بروجرد)، رخنمون‏‌هایی از سنگ‏‌های میگماتیتی حضور دارند که از متاتکسیت تا دیاتکسیت تغییر می‏‌کنند. در مزوسوم این میگماتیت‏‌ها، دو نوع زیرکن ...  بیشتر
بررسی فرایند‌های پیدایش انکلاو‌های مافیک در مجموعه سنگ‌های آذرین درونیِ نقده با به‌کارگیری سن‌سنجی U-Pb زیرکن، نسبت‌های ایزوتوپی Sr-Nd و ترکیب آمفیبول
بررسی فرایند‌های پیدایش انکلاو‌های مافیک در مجموعه سنگ‌های آذرین درونیِ نقده با به‌کارگیری سن‌سنجی U-Pb زیرکن، نسبت‌های ایزوتوپی Sr-Nd و ترکیب آمفیبول

سید علی مظهری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 63-80

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.130213.1247

چکیده
  مجموعه سنگ‌های تودة آذرین درونیِ نقده از دو بخش سنگ‌های فلسیک (به سن ائوسن، نزدیک به 40 میلیون سال پیش) و مافیک (به سن کرتاسه، نزدیک به 99 میلیون سال پیش) تشکیل شده است. انواع انکلاو‌های مافیک در گرانیتویید‌های ...  بیشتر
زمین‌شیمی و سنگ‌زایی گرانیتوییدهای A-type جنوب قروه (شمال‌باختری پهنة سنندج- سیرجان): شاهدی بر زمین‌ساخت کششی در حاشیة فعال قاره‌ای
زمین‌شیمی و سنگ‌زایی گرانیتوییدهای A-type جنوب قروه (شمال‌باختری پهنة سنندج- سیرجان): شاهدی بر زمین‌ساخت کششی در حاشیة فعال قاره‌ای

مجید شیرمحمدی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ محمد معانی جو؛ اشرف ترکیان

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 85-110

https://doi.org/10.22108/ijp.2020.123500.1186

چکیده
  منطقة بررسی‏‌شده (گلالی- ورمقان) در بخش شمالی پهنة سنندج- سیرجان و در جنوب شهرستان قروه جای گرفته است. کوارتز، آلکالی‌فلدسپار و پلاژیوکلاز از کانی‏‌های اصلی سازندة گرانیت‏‌های منطقه هستند. آمفیبول ...  بیشتر
بررسی آمفیبولیت‌های منطقة بهرام‌گور ‏در شمال‌باختری معدن گل‌گهر سیرجان- کرمان با تأکید بر پاراژنز کانی‌ها و داده‌های شیمی سنگ‌کل
بررسی آمفیبولیت‌های منطقة بهرام‌گور ‏در شمال‌باختری معدن گل‌گهر سیرجان- کرمان با تأکید بر پاراژنز کانی‌ها و داده‌های شیمی سنگ‌کل

سید حسام‌الدین معین‌زاده میرحسینی؛ حدیثه رحیمی صادق؛ محسن مؤذن

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22108/ijp.2018.106236.1052

چکیده
  منطقة بررسی‌شده در شمال‌باختری معدن گل‌گهر سیرجان (منطقة حفاظتی بهرام‌‏‌گور) استان کرمان جای دارد و بخشی از پهنة سنندج- سیرجان است. این منطقه دربردارندة سنگ‌‏‌های دگرگونی گوناگون با خاستگاه آذرین ...  بیشتر