بررسی ساختار و ریخت‏‌شناسی زیرکن‏‌ها در میگماتیت‏‌های پلیتی مناطق همدان، تویسرکان و بروجرد، پهنة سنندج- سیرجان
بررسی ساختار و ریخت‏‌شناسی زیرکن‏‌ها در میگماتیت‏‌های پلیتی مناطق همدان، تویسرکان و بروجرد، پهنة سنندج- سیرجان

سیده راضیه جعفری

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 51-76

https://doi.org/10.22108/ijp.2022.131054.1255

چکیده
  در بخش شمالی پهنة سنندج- سیرجان (همدان، تویسرکان و بروجرد)، رخنمون‏‌هایی از سنگ‏‌های میگماتیتی حضور دارند که از متاتکسیت تا دیاتکسیت تغییر می‏‌کنند. در مزوسوم این میگماتیت‏‌ها، دو نوع زیرکن ...  بیشتر
بررسی شیمی کانی، دمافشارسنجی و سنگ‌زایی سنگ‌های میگماتیتی منطقه همدان
بررسی شیمی کانی، دمافشارسنجی و سنگ‌زایی سنگ‌های میگماتیتی منطقه همدان

علی اصغر سپاهی گرو؛ سیده راضیه جعفری؛ محسن مؤذن؛ حسین شهبازی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 165-190

https://doi.org/10.22108/ijp.2017.103130.1026

چکیده
  در منطقه همدان، سنگ‌های میگماتیتی با ساختارهای گوناگونی رخنمون دارند. در منطقه سیمین (همدان)، ساخت استروماتیک و در منطقه دره‌عمر (تویسرکان)، ساخت افتالمیتیک فراوان‌تر هستند. این میگماتیت‏‌ها در ...  بیشتر
شیمی کانی و دما-فشارسنجی سنگ‌های میگماتیتی منطقۀ بروجرد (شمال پهنۀ سنندج-سیرجان)
شیمی کانی و دما-فشارسنجی سنگ‌های میگماتیتی منطقۀ بروجرد (شمال پهنۀ سنندج-سیرجان)

عارفه حیدریان منش؛ زهرا طهماسبی؛ احمد احمدی خلجی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1395، ، صفحه 117-138

https://doi.org/10.22108/ijp.2016.20836

چکیده
  میگماتیت‌ها، بخش مهمی از دگرگونی درجۀ بالای هالۀ دگرگونی بروجرد (شمال پهنۀ سنندج – سیرجان) را تشکیل داده‌اند. مجموعۀ میگماتیتی، دربردارندۀ میگماتیت‌ها، میگماتیت‌های تحوّل‌یافته از شیست‌ها و ...  بیشتر
مدل‌بندی ژئوشیمیایی ذوب‌بخشی زنولیت‌های میگماتیتی تله‌پهلوانی شهر بابک
مدل‌بندی ژئوشیمیایی ذوب‌بخشی زنولیت‌های میگماتیتی تله‌پهلوانی شهر بابک

عبدالناصر فضل‌نیا

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 11-26

چکیده
  فرو افتادن قطعاتی از گارنت-بیوتیت-کیانیت شیست‌های مجموعه دگرگونی قوری (بخش جنوبی زون سنندج-سیرجان، شمال­شرق نیریز) به داخل توده نفوذی تله­پهلوانی با ترکیب اولیه لوکوکوارتز دیوریت-آنورتوزیت باعث ...  بیشتر