کلیدواژه‌ها = ریولیت
پترولوژی و زمین‌شیمی ریولیت‌های نورالدین‌آباد، شمال‌باختری ایران

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 117-142

10.22108/ijp.2023.136166.1288

محمد حسینی کیا؛ معصومه آهنگری؛ منیژه اسدپور


مطالعه بلورهای زیرکن: راهبردی برای تشخیص خاستگاه، ماهیت و دمای تبلور ماگماهای ریولیتی

دوره 7، شماره 26، تیر 1395، صفحه 65-78

10.22108/ijp.2016.20842

محبوبه جمشیدی بدر؛ صدرالدین امینی؛ نرگس سادات فرامرزی


پتروژنز و جایگاه تکتونیکی گنبدهای نیمه آتشفشانی-آتشفشانی سهند

دوره 5، شماره 18، آبان 1393، صفحه 123-139

جلیل قلمقاش؛ جلیل قلمقاش؛ راضیه چهارلنگ


پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانى جنوب تبریز (آتشفشان سهند)

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391، صفحه 37-56

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ علی عامری؛ احمد جهانگیری؛ منصور مجتهدی؛ محمت کسکین